Dergilerin bulunduğu indeksler

İndeksler konusu bize en çok sorulan sorulardandır. Bu sebeple aşağıdaki yazıyı uzmanımızdan derlemesini istedik.

İndeksler bilimsel makalelerin yani literatürün tek bir çatı altında toplanması için önem arz ederler. Böylelikle yayımlanan binlerce araştırma makalesine bir merkezden ulaşım imkanı sağlamaktadır. Bu indeksler sayesinde dergilerin kaliteleri de belirlenmiş olur. Çünkü bu indekslere girmek için dergilerin oluşturması gereken şartlar vardır. Bu şartları yerine getirmeyen dergiler indekslere giremezler. İndekslere giren dergilerin büyük çoğunluğu belirli kalitede olan dergilerdir.

Kaç tane indeks vardır?

İndeks sayısı oldukça fazladır. Fakat bilimsel camia tarafından kabul edilen belirli, itibarlı indeksler vardır. Bunlardan en bilinen indeksler Web of Science (WoS), Scopus,

Directory of Open Access Journals (DOAJ), Pubmed, CABI, CAS, ULAKBİM olarak verilebilir.

Web Of Science

Web Of Science indeksi en çok kullanılan indeksler arasındadır ve bu indeks kendi içinde Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (AHCI), Emerging Sources Citation Index (ESCI) şeklinde farklı bilim dalları için bölümlere de ayrılmıştır.

Burada önemli ve oldukça yeni bir bilgiyi sizinle paylaşmak istiyorum. SCI ve SCIE bu zamanda kadar ayrı indeksler olarak sunuluyordu. Fakat 13 Ocak 2021 tarihinden itibaren artık bu iki indeks birleştirilerek SCI olarak verildi.

SCI ve SSCI indekslerinde yer alan dergiler her sene aldıkları atıflara göre bir etki faktörü açıklıyor. Sadece sanat ve beşeri bilimlerdeki akademik dergileri indeksleyen AHCI indeksinde etki faktörü verilmiyor. Bunun en büyük sebebi ise bu bilim dallarında atıf almanın diğer bilim dallarında olduğu kadar hızlı olmadığından kaynaklanıyor.

ESCI indeks ise daha 2015 yılında aktif olmaya başladı. SCI ve SCIE’nin alt kategori bir indekstir. Yani dergiler SCI ye girme adayı ise önce ESCI indeksine alınıyor. Eğer dergi verimli çalışır ve hedeflenen atıf sayısına ulaşırsa SCI indeksine girmeye hak kazanıyor.

Scopus

Scopus ise Web Of Science kadar olmasa da yine dergiler hakkında istatistiksel bilgiler veren bir indekstir. Başta Web Of Science ile yarışmaya çalışsa da sonraları Web Of Science kadar randımanlı bir çalışma sergileyemedi fakat yine de Web Of Science dan sonra en önemli indeksler arasındadır.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)

DOAJ ise genelde Open Access olan makaleleri bir araya toplamak için kuruldu. Özellikle open Access için dergiler para alırlar. YÖK’ün açıklamasına göre ise para alan dergiler predatör dergiler sınıfına girmektedir. Fakat YÖK predatör dergilerin isimlerini web sayfasında vermek yerine anlaşılması çok zor bir açıklama yapmıştır. Bu açıklama ile aslında predatör olmayan DOAJ indeksine giren birçok dergi bile predatör sınıfına sokulabilmektedir. YÖK’ün bu konuda daha profesyonel davranıp sınırları belirlenmesi ve gerekirse bir liste ile dergi isimlerini yayınlaması beklenir.

PubMed

Pubmed ise genelde Tıp, dişçilik, veterinerlik, hemşirelik gibi fen ve sağlık bilimlerinde kullanılan bir indekstir. Bu indeksin altında Pubmed Central ve pubmed-Medline olarak iki ayrı indeks bulunur. Index medicus un online versiyonu Pubmed-Medline’dır. Pubmed Central ise 2000’li yıllarda kurulan ve makalelerdeki Open Access’in yaygınlaşması amacıyla kurulmuş bir indekstir. Pubmed’de tarama yaptığınızda bu iki alt indeksteki dergileri tarar. Bir dergi Pubmed Central indeksine girmek isterse derginin dilinin %70 oranında İngilizce olması gerekir. Eğer dergi Pubmed Central’e girerse dergideki makalelerinde full text (tam makale) yayınlanacak anlamına da geliyor. Bu şekilde dergiler daha fazla atıf alma imkanı bulur ve etki faktörleri de artacaktır.

CABI ve CAS indeksleri

CABI ise daha çok tarımsal dergilerin indekslendiği yerdir. CAS indeksi ise kimyasal makale özetlerini derleyen indekstir.

Ulakbim indeksi

Türkiye’de ise Türk dergilerinin yer aldığı ULAKBİM bulunmaktadır. Bu indeks sayesinde yukarıdaki bahsettiğimiz indekslere giremeyen Türk dergilerine ulaşma imkanı bulabilirsiniz. Özellikle tıp alanında PubMed ve SCI indekslerine giren dergi sayısı çok azdır. Bu indekslere dergilerin girmesi yetmiyor aynı zamanda indekslerde kalabilmeleri için de ciddi performans sergilemeleri gerekiyor. Aksi halde indekslerden çıkartılabiliyorlar.

Call Now ButtonHemen Arayın