Proje Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

Araştırma projeleri; Belirlenmiş bir süre içerisinde değişim meydana getirmeyi hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği bir çalışmadır.

Proje yazmamızın en büyük sebebi İhtiyacınız olan bütçeyi temin etmektir. Aslında istediğimiz bütçeyi alabilmek üzere potansiyel finansörü ikna etmek için hazırlanan dökümanlardır da denilebilir.

Peki Proje nasıl yazılmalı?

Proje yazarken dikkat edeceğimiz 4 önemli bölüm vardır. Bu bölümlerin her birisi iyi yazılmalıdır. Üçünü iyi yazıp biri zayıf olursa projenin ret edilme sebebi olabilir. Biz bu 4 bölüme Proje bileşenleri diyoruz.

Proje bileşenleri

 • Özgün Değer
 • Yapılabilirlik
 • Yaygın Etki
 • Yöntem
proje
Proje

Kısaca Proje bileşenlerini tarif edelim.

 • Özgün Değer

Proje önerisinin, özgün değeri (bilimsel kalitesi, farklılığı ve yeniliği, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi soruna nasıl bir çözüm geliştireceği ve/veya ilgili bilim/teknoloji alan(lar)ına metodolojik/kavramsal/kuramsal olarak ne gibi özgün katkılarda bulunacağı vb.) ayrıntılı olarak açıklanmalıdır.

Özgünlük projenin en önemli kısmıdır. Dolasıyla bu bölümü yazarken çok dikkatli olmak gerekir. Her proje özgün bir ürün ve hizmet üretmek için oluşturulduğundan, hiçbir proje başka bir projeye tamamıyla benzemez. Bu nedenle, her projenin kendine has şekilde planlanması gerekir.

Çalışmanın özgün değeri ortaya konulurken kesinlikle literatür taramasıyla desteklenmeli.

En önemli kriterdir. Proje önerisinde özgün değer net olarak ortaya konmalı.

 

 • Yapılabilirlik

Projenin ne kadar yapılabilir olduğunu hakemlere ispat etmemiz gerekiyor. Yapılabilirği olduğunu birkaç yolla ispat ederiz.

  •   Proje Yöntemi (iş zaman çizelgesi) Yöntem mantıklı ve yapılabilirliği var mı?
  •   Proje Ekibi yukarıda belirtilen yöntemleri yapma bilgi ve becerisine sahip mi?
  •   Araştırma olanakları projeyi yapmaya yeterlimi?

Eğer yukarıdaki üç nokta tatmin edici şekildeyse proje yapılabilirlikten en yüksek puanı alır.

 • Yöntem

Hipoteimizi destekleyen deneylerde kullandığımız yöntemler kesinlikle mantıklı olmalı ve aşağıdaki maddeler gözden geçirilmeli.

 • Yöntemler hedeflere/hipotezlere ulaşmaya uygun olmalı
 • Deneylerin hipotezlerle ilişkisi açıkça ortaya konulmalı
 • Yöntemler belirgin ve doğru olarak açıklanmış (prosedürün verilmesi gerekli değildir) ve/veya literatüre/standart metotlara atıflar yapılmalıdır
 • Seçilen yöntemler hipotezleri test etmek için gerekli değişkenleri içermelidir.
 • Hipotez ile ilgili ön çalışmalar yapılmış ve ön sonuçlar alınmalıdır.
 • Seçilen yöntemlerle ilerleme kaydedilememesi durumunda çare olabilecek alternatifler (B planı) düşünülmelidir.
 • Yaygın Etki

Projenin yağın etkisi için aşağıdakilerden bir veya bir kaçı bulunmalıdır.

 • Ulusal ekonomiye ve bilimsel birikime katkı sağlamalıdır.
 • Toplumun sorunlarına çözüm üretebilecek potansiyeli bulunmalıdır.
 • Sonuçlarından kimlerin ne şekilde yararlanabileceği açıkça ortaya konmalıdır.
 • Evrensel veya en azından ulusal düzeyde olmalıdır.
 • Uluslararası alanda Türkiye’nin öncü konuma gelmesine katkı sağlayabilmelidir.
 • Ülkenin bilimsel ve teknolojik araştırma gücüne, bilim insanı yetiştirilmesi ve yeni yetenekler kazanılmasına katkı sağlama  potansiyeli bulunmalıdır.
 • Farklı bilimsel ve teknolojik alanlarda kullanılabilme özelliğine sahiptir.
 • Yeni projelerin üretilmesine temel oluşturabilme özelliğine sahiptir.

Proje nasıl yazılmalı? konusu hakkında öğrenmek istediklerinizi bize sorun uzmanlarımız cevaplasın.

İletişim için tıklayınız

Ücretsiz Eğitimlerimizden Haberdar Olun

Bilimsel Makale yazma, Poster Hazırlama,
Sunum teknikleri, Proje hazırlama
ve daha bir çok Ücretsiz eğitimden
faydalanmak için emailinizi bırakın.

MakaleTercume © 2022. All rights reserved.