Akademik Çalışmalarda Alıntı Nasıl Yapılır? Doğrudan ve Dolaylı Alıntı Nedir?

Akademik çalışma hazırlanırken diğer araştırmacıların bilgi ve düşüncelerinden yararlanılabilir. Bu şekilde çalışmaya farklı bakış açıları katılabilir ve araştırmanın kapsamı genişletilebilir. Tıpta uzmanlık tezi yazımı konusunda ya da herhangi bir alanda yapacağınız çalışmada alıntı yapılırken iki farklı yöntem kullanılır. Bunlardan biri doğrudan alıntı, diğeri ise dolaylı alıntıdır.

Doğrudan Alıntı

Yazarın sözlerinin değişmesi durumunda, verdiği mesajın da değişeceği hallerde tercih edilen alıntı yöntemi, doğrudan alıntıdır. Akademik bilimsel makale çeviri ya da yazımı desteğinde alıntılarla anlatımı güçlendirebilirsiniz.

  • Örneklemek gerekirse; Yılmaz soy isimli bir yazarın 1997 yılında yazdığı kitabın 94. sayfasında ‘’ Eğitim, bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı istendik değişme meydana getirme sürecidir. ‘’ şeklinde bir açıklaması yer alsın. Yılmaz ( 1997 ) eğitimi ‘’ bireylerin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı ve istedik değişme meydana getirme süreci ‘’ (s. 94) olarak tanımlamıştır.

Bu şekilde yapılan alıntılar, doğrudan alıntı olarak ifade edilir. Ancak doğrudan alıntıların kullanılması benzerlik, intihal oranının yükselmesine neden olabilir.

Dolaylı Alıntı

Dolaylı alıntıda ise, bir çalışmayı kendi cümlelerinizle ve kelimelerinizle özetlerken yazarın sadece soy ismine ve yıl bilgilerine yer vererek yaptığınız alıntı yöntemidir.

  • Şahin, Yıldız (2010) 320 denekle yaptıkları çalışmada 50 maddelik Şiddet Eğilimi Ölçeğinin on faktörden oluşması ve ortalama 0.80 civarı güvenirlik katsayısına sahip olmaları gerekçesiyle geçerli ve güvenilir bir test olduğunu kanıtlamıştır.

Şeklinde yapılan bir alıntılama ise, dolaylı alıntı olarak ifade edilmektedir.

Alıntı ve Atıf Farkları

Doğrundan veya dolaylı olarak bir bilgiyi literatürden temin etmek alıntıdır. Doğrudan veya dolaylı da olsa alıntıların hepsine atıfta bulunmak zorunludur. Atıf o alıntı yapılan bilginin nereden temin edildiğini göstermektedir. Atıf yaparken çoğu bilim yazarı bu işi formulize etmeye çalışsa da en basit formül olarak şunu söyleyebiliriz: Makale, tez veya bilimsel yazılarda kullandığınız bilgileri hangi kaynaktan elde ettiyseniz o kaynağa atıfta bulunmanız şarttır.

Ücretsiz Eğitimlerimizden Haberdar Olun

Bilimsel Makale yazma, Poster Hazırlama,
Sunum teknikleri, Proje hazırlama
ve daha bir çok Ücretsiz eğitimden
faydalanmak için emailinizi bırakın.

MakaleTercume © 2022. All rights reserved.