HomeBlogAkademisyenlikBilimsel MakaleGenelMakale yazmaKaynakça Nasıl Hazırlanır?

Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Tez yazarken veya herhangi bir kaynak göstermeniz gereken durumlarda pek çok kişi kaynakçanın nasıl hazırlandığı araştırmakta ve ayrıca kaynakçanın nasıl hazırlandığını bilmek oldukça önemlidir. Kaynakça; hazırladığınız  veya hazırlattığınız yüksek lisans tezi, doktora tezi veya projelerinizde yararlandığınız tüm kaynakların yer aldığı liste olarak tanımlanabilir. Kaynakça hazırlanırken en çok dikkat edilmesi gereken noktalardan biri, yararlanılan tüm kaynaklara değinilmesi gerektiğidir. Ayrıca kaynakçada da belirtilen kaynaklar makale veya tezin içerisinde yer almalıdır. Okuyucuya kolaylık sağlaması açısından genel olarak alfabetik sıraya göre düzenlenir. Birçok kaynak gösterme çeşidi bulunmakla birlikte en çok APA ve MLA kaynak gösterme çeşidi tercih edilmektedir.

APA Çeşidine Göre Kaynakça Hazırlama

Yazar adlarını ve yayın yılını öne çıkaran APA, sosyal bilimlerde yaygın olarak tercih edilmektedir. Makalelerde, tez veya projelerinizde kaynakça belirterek oluşacak intihal oranını düşürebilirsiniz.

  1. Metin İçinde Eserlere Atıf Yapma

Metinde alıntı yapıldıktan sonra yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa sayısı parantez içerisinde virgüllerle ayrılarak yazılır. Bir yazara ait birden fazla yapıta atıf yapılacaksa yayın yılına alfabetik sıraya uygun harfler verilir. Yapıtın yazarının belli olmadığı bir esere atıf yapılırken de yapıt adının ilk birkaç sözcüğü yazılır ve kitabın adı italik yazılırken adından tarihi yazılır. Aynı soyadına sahip birden fazla yazara göndermenin yapılacağı durumlarda yayın yılları farklı olsa dahi adı, soyadı ve yayın tarihi belirtilir. Eğer birden fazla gönderme yapılacaksa, gönderme yapılacak yapıtın yazarlarının soyadları alfabetik olarak sıralanır. Kişisel görüşlere yer verileceği durumlarda, kişisel görüş olduğu parantez içinde belirtilir anca kaynakçada yer almamalıdır.

  1. Kaynakça Nasıl Hazırlanır?

Metinde alıntıların yapıldığı tüm kaynaklar ‘ Kaynakça’ başlıklı farklı bir sayfada gösterilir. Tüm kaynaklar tam ve doğru olarak bu sayfada yer almalıdır ve bu sayfada da yer alan her kaynağa değinilmiştir olmalıdır. Yazarların soyadının alfabetik olarak sıralanması ile oluşan kaynakçalarda yazar soyadı yoksa yapıtın adı dikkate alınır.

  1. Kaynakçada Kitaplar Nasıl Gösterilir?

Kitaplarda atıf yapılan kaynak gösterilirken sırayla ve noktalarla ayrılarak yazarın soyadı, yazarın adının baş harfi ve ardından parantez içinde olarak yayın yılı, eserin adı, yayın bilgileri yer alır. Ayrıca kitabın adının başlığı ilk harfleri dışında özel isim değilse tamamen küçük ve italik yazılır.

ÖRNEK: Moran, B. (1995). Türk romanına eleştirel bir bakış. İstanbul: İletişim

  1. Kaynakçada Makaleler Nasıl Gösterilir?

Makaleyi isterseniz kendiniz yazın isterseniz de makale yazma desteği alın, fark etmeksizin, her ikisinde de kaynakçanın belirtilmesi gereklidir. Kaynakçada makale gösterirken ise yazarın soyadı, yazarının adının ilk harfi ve parantez içerisinde yayın yılı, yapıt adı, yayın bilgileri noktalar ile ayrılır. Aylık, haftalık veya günlük bir yayın kullanılması durumunda parantez içinde ay ve gün de belirtilir.

 

Makale tercüme

Makale Tercüme ekibinde Cleveland Clinic, John Hopkins, University Hospital, Stanford Medical Center ve NYU Langone Hospitals’da çalışan tıp doktorları görev almaktadır.

Kurumsal

İletişime Geç

© 2024 Makale Tercüme. Tüm Hakları Saklıdır.

Open chat
Merhaba, alanınız nedir ve size nasıl yardımcı olabiliriz?