HomeBlogAkademisyenlikGenelUSMLE Nedir? USMLE Sınavı Hakkında A’dan Z’ye Tüm Bilgiler

USMLE Nedir? USMLE Sınavı Hakkında A’dan Z’ye Tüm Bilgiler

USMLE Hakkında

Öncelikle emeğinizden dolayı tüm Makale Tercüme ekibine teşekkür ederim. Yukarıda kısaca kendimden bahsettim. Yurt dışında ihtisas yapmayı önemsiyordum ve Marmara Üniversitesinde uzmanlığımı yaparken bu fikir üzerinde düşünmeye başladım. Peki “Neden Amerika?” derseniz; Avrupa ve diğer ülkelere nazaran Amerika uluslararası başvurulara daha açık bir ülke. Ayrıca Amerika, birtakım sınavlardan başarılı oldukları takdirde, yurt dışından gelen hekimlere daha eşit olanaklar sağladığı için buraya gelmeyi uygun buldum. Aşağıda özellikle USMLE sınavı hakkında bilgiler vermeye çalışacağım.

“Şu an geri dönüp ne yapardın?” diye sorsalar tıp eğitimimin hemen ardından tıpta uzmanlık yerine doktora (Ph.D.) yapardım; zira Türkiye’de temel bilimler uzmanlığının uluslararası bir unvan karşılığı yok. Klinik uzmanlık ise oldukça önemli. Temel bilim düşünenler için Türkiye’de uzmanlık yerine doktora yapmak çok daha avantajlı, zira doktoranın uluslararası geçerliliği var.

USMLE

Peki, Amerika’ya gelip ihtisas yapmak isteyenleri neler bekliyor?

ABD’de ihtisas yapabilmek için gerekli koşullardan ilki USMLE (United States Medical Licensing Examinations) sınavlarını tamamlamaktır. USMLE sınavları birkaç aşamadan oluşuyor. USMLE, Türkiye’deki TUS’a benzer şekilde temel ve klinik bilimleri kapsamakla birlikte 2 tane daha ek sınav içermektedir.

USMLE İlk aşama

Bu aşamalardan biri USMLE step 1-basic sciences: Tıp eğitiminin ilk birkaç yılındaki temel bilimleri içine alıyor.

USMLE İkinci aşama

Diğer bölüm olan Step 2-clinical sciences: klinik bilimleri kapsıyor. Daha önce sadece step 1 ve step 2 varken bir süre önce bir aşama daha kondu. Bu da USMLE step 2 clinical skills adındaki bir sınav. Bu sınavlara giriş sırası birbirine koşullu değil; yani önce step 1’i geçmek ve daha sonra step 2’ye girmek gibi bir zorunluluk yok. Fakat step 3 için böyle bir zorunluluk var. Step 3’e ancak step 1, step 2 clinical knowledge (CK) ve step 2 clinical skills (CS) sınavlarından sonra girebiliyorsunuz.   

Step 1 ve step 2 CK çok seçenekli sorulardan oluşuyor. Şimdiki sınav formatında, sınava giren kişiye bir hasta öyküsü üzerinden çoktan seçmeli sorular soruluyor. Eskiden, bilgiyi dolaysız olarak ölçen sorular ağırlıkta iken şimdi klinik bir öykü, tıpkı hasta varmış gibi tartışılıyor. Yani bir öyküden yola çıkarak Step 1 de “hangi reseptör?” diye sorulurken step 2’de “tanınız nedir?”, step 3’te “şimdi ne yaparsınız?” şeklinde sorular sorulabiliyor.

Bu sınavların, yukarıda bahsettiğim gibi, giriş sırası olmadığı gibi giriş yılı sınırlaması da yok; yani ister tıp fakültesinin 3. yılında ister 5. yılında girebilirsiniz. Step 1 ve 2 (CK) Amerika dışında dünyada birçok merkezde yapılabilirken step 2 (CS) ve Step 3 sadece Amerika ve yapılıyor.

Step 1 ve 2 sınavlarının her ikisi de uzmanlığa başlamak için koşuldur. Step 3 olmadan da uzmanlığa başlanabilir.  

Step 2 clinical skills’a tekrar dönecek olursak, kabaca: Bir merkeze gidiyorsunuz, orada hasta rolündeki kişilerle görüşüyorsunuz, o hastaya sorularınızı soruyorsunuz, ardından düşünce ve tedavilerinizi yazıyorsunuz. Hasta rolündekiler de sizi değerlendirip not veriyorlar. Bu sınavın kendi içinde 3 kilit kısmı:

1) Hastayı sorgulama
2) Tıbbi bilgi
3) İngilizce yeterliktir.

Bu üç kısımdan da ayrı ayrı başarılı olunması gerekiyor step 2 CS,i geçebilmek için. Örneğin hasta rolündeki kişi eğer “İngilizce düzeyi yeterli değil” derse sınavı geçemiyorsunuz. Özel olarak hazırlanmayı gerektiren farklı bir sınav.

Peki TUS ile USMLE arasında ne gibi farklılıklar var bahseder misiniz?

TUS bilgiyi doğrudan daha klasik şekilde ölçen bir sınav. USMLE ise daha çok uygulamaya yönelik bir sınav. Bu yönüyle TUS’a göre daha kolay diyebiliriz.  TUS’taki gibi doğrudan “şu reseptör nedir?” şeklinde sormak yerine bir öykü olduğu için siz cevabı çıkartabiliyorsunuz; yani verilen öykü size yardımcı oluyor. TUS’taki sorular sanki şunun gibi, “Cleveland şehrinin 54. sokağın hemen arkasındaki sarı binanın numarası nedir?” Bu soru aslında Cleveland şehri hakkındaki bilgimizi ölçmüyor.

TUS ezbere dayalı

Bu şekilde her şey sorulabilir, bu yüzden de TUS, hazırlanılması daha ezbere dayalı, zor bir sınav. TUS’un diğer bir zorluğu ise uzmanlık eğitimine tek başına doğrudan yerleştirme sınavı olması. Bir anlamda adil ve aldığınız sonuca göre yerleştiriliyorsunuz. Hâlbuki USMLE sınavları uzmanlığa başlama koşulunun sadece bir tanesi; yani USMLE de sınav sonucu doğrudan uzmanlığa başlayabileceğiniz anlamına gelmiyor. Uzmanlığa başlamanın diğer bir koşulu ise referanslar; yani daha önce kimlerle çalıştığınız, çalışmalarınız/yayınlarınız. Ayrıca bir de iş görüşmesi (interview) koşulu var.

USMLE’yi geçmek çok zor olmayabilir; hedefleyen herkesin geçebileceğini sanıyorum. Azımsanmayacak kadar çok kişi USMLE’den 99 alabiliyor. Hazırlanma kaynakları da oldukça yeterli.

Peki, USMLE sınavlarına hazırlanırken nasıl bir yol izlenmeli? Belirli bilinen kaynaklar mevcut mu?

En önemli kaynak USMLE forum web sayfası bence. Orada sınav hakkındaki her şey bulunabilir. Biz bu röportajda kısaca bahsediyoruz ama USMLE için çalışacak herkesin o foruma bakmasını tavsiye ediyorum. O forumda sınava çalışanlar olsun, sınavı geçenler olsun, herkes bilgi ve tecrübelerini paylaşıyor. Eskiden klasik birkaç kaynak varken şimdi pek çok kaynak var. Kaynak olarak çok güzel soruların hazırlandığı, aylık veya 3 aylık internet üyeliği şeklinde alınan, sınav benzeri testler içeren USMLE World ve Kaplan’ı önerebilirim. Şimdi kaynaklar o kadar bol ki, internete girdiğiniz anda Amerika’dakilerin ulaştığı her kaynağa internet erişimi olan her yerden ulaşılabilirsiniz.  

Peki, sınava ne kadar süre hazırlanmak gerekir?

En çok sorulan sorulardan biri “sınava ne kadar sürede hazırlanılmalı?” Ancak sınava genel geçer bir hazırlık süresi yok. Kimi insan zaten okuduğu süre boyunca düzenli çalışmaktadır ve ertesi gün bile olsa sınava hazırdır; kimisi ise derslerin pek üzerinde durmamıştır ve doğal olarak daha tam bir hazırlığa ihtiyaç duyar. Ortalama birisi için düşünecek olursak, her sınav ayrı bir hazırlık gerektiği için, soru ve format açısından her sınava, kabaca günde net 4–5 saat olmak üzere, yaklaşık 4 ay hazırlanılmasını öneririm.

Bu sınavlar için Türkiye’den Amerika’ya geleceklere ne tavsiye edersiniz?

Dünyanın her yerinden herkes Amerika’ya gelmeye çalışıyor. İlk aşama olarak en önemlisi bir yerden başlamak bence. Türk doktor arkadaşlar son yıllarda bunun oldukça bilincinde. Türkiye’den gözlemci olarak bir rotasyona geliyor ve burada çevre edinip tanınmaya çalışıyorlar. Böylece buradan kendilerini refere edecek doktorlarla tanışma avantajını elde ediyorlar. Türkiye’den Amerika’ya gelmeyi düşünenler için öncelikle bir sürelik (3 ay gibi) gözlemci statüsünde gelmelerini ve ileride yaşayacakları çevreyi görüp kültürü tanımalarının, daha sonra karşılaşabilecekleri olası kültür şokunu aşabilmeleri açısından önemli buluyorum.

Yani ABD’ye gelmeden önce ciddi hazırlıklar yapılmalı. Geldikten sonra “önceden bilsem şöyle yapardım” diyen çok kişi var. Türkiye’den geleceklerin, öncelikle ABD’de bulunan veya ABD’de bu süreci yaşayıp Türkiye’ye dönmüş kişilere danışıp iyi bir plan yapmaları gerek. Ayrıca tek bir kişiye değil; farklı kişilere danışmalarını tavsiye ederim. Bunun yanı sıra, internetteki kaynaklardan bilgilenmelerini ve kişisel hazırlıklarını eksiksiz yapmalarını öneririm.  

USMLE sınavlarını geçip Amerika’ya gelmek sizce doktor arkadaşların hayatlarındaki en önemli mesele mi olmalı?

USMLE kazanılıp uzmanlık için buralara gelindiğinde, olayın sadece burada uzmanlık yapmaktan ibaret olmadığı anlaşılıyor. İnsanın karşısına çıkacak değişikliklere hazırlıklı olması gerekir. Bu sebeple, sadece kariyer üzerinde durulmaması lazım. İş sadece USMLE sınavı değil. İnsan “ben kimim?”, “neleri seviyorum?”, “yurt dışında yaşamak ne demektir?” gibi sorularla kendisini tartmalı ve yabancı bir ülkede mutlu olup olamayacağını sorgulamalıdır. İnsan konuştuğu yabancı dilin kültürünü de yaşamaya başladığında karşısına çıkan hayatı kaldırabilecek mi? Bu bağlamda buraya yalnız veya ailecek gelmek yaşam adına farklı yollar. Yani çok yönlü düşünüp dikkatli karar vermek gerek.

“Mutlaka USMLE ve en iyi hayat Amerika’da şeklinde değerlendirme yapılmamalıdır; insan mutlu bir hayatı başka yerlerde de yakalayabilir. Ama kişi benim idealim çok ciddi bir rekabete girip alanımda en iyi olmak diyorsa, işte Amerika o imkânı veriyor.

Buraya kadar özetlersek neler diyebiliriz?

Kişinin hedefini doğru belirlemesi gerekiyor. Hedefin doğru belirlenebilmesi için de kişinin kendini iyi tanıması ve tecrübesi olan insanlardan edineceği bilgilere açık olması lazım. Bana bazen “sınavlardan bahseder misiniz?” şeklinde sorular geliyor! Sınav içeriği ve detaylarının öncelikle kendi kaynağından okunması gerekiyor.  Bu röportaj sırasında bile belki gözden pek çok şey kaçırıyor olabiliriz. Bu yüzden bilginin ana kaynağı çok önemli.

Özetlersek: Hedef belirleme, zamanlama, planlama, bilgilenme, atılan adımların sadece kariyeri değil tüm hayatı değiştireceğini de göz önüne alarak karar verme.

  1. USMLE web sayfalarına girilip başvuru, koşullar ve süreç anlaşılmalı (USMLE kendi sayfası ve USMLE forum).
  2. İngilizce düzeyi ileri olacak şekilde hazırlık yapılmalı
  3. Tecrübesi olan farklı kişiler ile temas kurarak çok yönlü bir değerlendirme yapılmalı

Size Makale Tercüme ekibi adına çok teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim!

Saygılarımla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Makale tercüme

Makale Tercüme ekibinde Cleveland Clinic, John Hopkins, University Hospital, Stanford Medical Center ve NYU Langone Hospitals’da çalışan tıp doktorları görev almaktadır.

Kurumsal

İletişime Geç

© 2024 Makale Tercüme. Tüm Hakları Saklıdır.

Open chat
Merhaba, alanınız nedir ve size nasıl yardımcı olabiliriz?